Farah Maulida

Farah Maulida

Penulis yang sempat bekerja di Buzz TV sebagai penerjemah.